Efekti programa High-low aerobika na morfološke karakteristike i funkcionalne sposobnosti učenica osmih razreda osnovne škole

Authors

  • Sanja Mandarić Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  • Aleksandra Sibinović O.Š. „Vožd Karađorđe“, Leskovac
  • Milena Mikalački Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  • Stanimir Stojiljković Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1101015M

Abstract

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se utvrde efekti programirane nastave high-low aerobika na morfološke karakteristike i funkcionalne sposobnosti učenica osmih razreda osnovne škole. Istraživanje je primenjeno na uzorku 31 učenice, osmih razreda Osnovne škole „Vožd Karađorđe” iz Leskovca, koje su bile podeljene u dve grupe: eksperimentalnu (N=16) i kontrolnu (N=15). Eksperimentalni faktor predstavljala je posebno programirana nastava high-low aerobika, koja je trajala osam nedelja i realizovala se u okviru redovne nastave fizičkog vaspitanja. Kontrolna grupa pohađala je program propisan po Nastavnom planu i programu, Ministarstva prosvete Republike Srbije. Efekti programa high-low aerobika praćeni su u prostoru morfoloških karakteristika (osam varijabli) i u prostoru funkcionalnih sposobnosti (jedna varijabla). Rezultati istraživanja su pokazali da je program high-low aerobika, uticao na poboljšanje morfoloških karakteristika i funkcionalnih sposobnosti učenica, u odnosu na učenice iz kontrolne grupe. Dobijeni rezultati istraživanjem ukazuju na pozitivne aspekte high-low aerobika na očuvanje pravilnog rasta i razvoja dece.

Published

2011-03-15