Indeks telesne mase kao činilac opredeljenja prema sportsko-rekreativnim aktivnostima na univerzitetu

Authors

  • Milan Nešić Univerzitet Educons, Sremska Kamenica
  • Vidosav Lolić Fakultet sportskih nauka, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka
  • Velibor Srdić Fakultet sportskih nauka, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka
  • Ajša Meholjić-Fetahović Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1101037N

Abstract

Glavno obeležje vremena u kome danas mladi žive jeste deficit fizičke aktivnosti u svim društvenim slojevima. Drastično smanjenje kretanja i telesne aktivnosti direktno se odražava i na zdravstveni status mladih. Studentska populacija, takođe, nije izuzeta iz ovakvih trendova.
Optimalne fizičke aktivnosti su uslov za očuvanje zdravlja i normalnog funkcionisanja organa budući da kretanje predstavlja imanentnu potrebu čoveka koja je, od strane psihologa, svrstanu u sferu primarnih bioloških motiva. Zbog toga je i predmet ovog istraživanja bio usmeren na procenu stanja indeksa telesne mase (BMI) kod populacije studenata Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjoj Luci. Cilj rada je, između ostalog, bio i utvrđivanje specifičnosti distribucionih parametara, te njihov eventualni uticaj na opredeljenja prema sportsko-rekreativnim aktivnostima na Univerzitetu.
Istraživanje je realizovano na Panevropskom Univerzitetu Apeiron u Banjoj Luci, kao transverzalna studija, uz primenu Survay metoda i obuhvatilo je ukupno 321 ispitanika, studenata ovog Univerziteta. Istraživački cilj je bio usmeren, između ostalog, i na detekciju indeksa telesne mase studenata i njegov eventualni uticaj na opredeljenja prema upražnjavanju sportsko-rekreativnih aktivnosti u okviru Univerziteta.

Published

2011-03-15