Relacije tjelesne mase i maksimalne sile muskulature nogu

Authors

  • Borko Petrović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci
  • Aleksandar Kukrić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci
  • Bojan Guzina Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci
  • Ratko Pavlović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerzitet u Istočnom Sarajevu
  • Lazar Vulin Osnovna škola «Josif Pančić» Oštra Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1101064P

Abstract

Na uzorku od dvadeset i četiri (N=24) studenta prve godine Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci, sprovedeno je transferzalno istraživanje s ciljem da se istraži povezanost mase tijela, kao reprezenta tjelesnih dimenzija, sa ispoljavanjem maksimalne sile muskulature nogu. U ovom istraživanju eksperimentalni pristup u određivanju alometrijskog eksponenta, za testove kojima se procjenjuje maksimalna sila muskulature nogu (Čučanj 80° b=0.78, čučanj 110° b=0.88, čučanj 140° b=1.06, čučanj 1RM b=0,62), obezbjeđuje rezultate približne teorijski predviđenim. b=0.67 ukoliko se rezultati testova normalizuju masom tijela (m). Tako da ispoljavanje maksimalne sile muskulature nogu zavisi od tjelesnih dimenzija, prije svega od tjelesne mase, i da bi se dobila relativna sila (jačina) ispitanika rezultate mjerenja maksimalne sile muskulature nogu treba dijeliti sa masom tijela stepenovanom alometrijskim eksponentom.

Published

2011-03-15