Predškolsko vaspitanje u Republici Srpskoj iz perspektive propisa o vaspitanju i obrazovanju

Authors

  • Gordana Dukić

DOI:

https://doi.org/10.7251/SSH1201074D

Abstract

Sažetak: Na kvalitet, tempo i domete predškolskog vaspitanja i obrazovanjauRepubliciSrpskoj,utičemnogofaktora,međukojimasuipropisi
kojiregulišuovuoblasti
predstavljaju izraz društvene brige za predškolskovaspitanje i obrazovanje. Rad se bavi analizom tih propisa i identifikacijomodredbi, koje su u kontekstu brige za fizičko i mentalno zdravlje, odnosnoopšti razvoj i sigurnost djece predškolskog uzrasta. Na osnovu propisa, vaspitanjei
obrazovanje, njega i zaštita djece predškolskog uzrasta, predstavljajuosnovu cjeloživotnog učenja i razvoja djece i dio su jedinstvenog vaspitnoobrazovnog sistema Republike Srpske. Bez diskriminacije, obezbjeđuju sepretpostavke za dobrobit fizičkog i mentalnog zdravlja i sigurnosti djece, zasnovane
između ostalog, i na dostignućima nauke, koja su bitna za čuvanjei unapređenje zdravlja, optimalnog psihofizičkog razvoja i razvoja njihovihvaspitno obrazovnih navika i sposobnosti. Rano učenje, na djeci prilagođeni prihvatljiv način, dobija na značaju kao pokretač bržeg razvoja djece i kaokvalitetna podrška savremenoj porodici u funkciji vaspitanja i obrazovanja.

Published

2012-04-06