ОГРАНИЧЕЊА И МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА ДУЖНИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ – ОБВЕЗНИЦА КАО АЛТЕРНАТИВА КРЕДИТУ

Authors

  • Саша Стевановић
  • Милош Грујић Народна скупштина РС, Бања Лука, БиХ

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZREFIS1408257S

Abstract

Један од могућих начина прибављања финансијских средстава из вањских извора је и издавање обвезница. Ради се о привидном кредитном односу између емитента и купца обвезнице. Када се ставе у однос промет свих обвезница и укупан промет на Бањалучкој берзи, види се да обвезнице чине све важнији финансијски инструмент на домаћем финансијском тржишту. Такође, у поређењу са ризиком улагања у акције, обвезнице су мање ризичне. Према томе, очекивано је да ће још расти интерес за овакав вид улагања и прикупљања средстава. Осим тога, банке као емитенти обвезница на овај начин могу да обезбиједе дугорочне изворе средстава за за различите пласмане . Емитовањем обвезница у наредном периоду пружиће се додатни импулс за раст домаћег тржишта капитала.

Published

2014-08-01