Пријаве прилога

Како пријавити прилог

Да ли имате корисничко име и лозинку за часопис: JOURNAL OF INTERNATIONAL MATHEMATICAL VIRTUAL INSTITUTE?
Пријавите се

Да ли требате корисничко име и лозинку?
Региструјте се

Регистрација и пријава су обавезне уколико желите предати чланак путем овог система те у сваком тренутку бити у могућности провјерити тренутно стање пријављених прилога.

 

Смјернице за ауторе

Manuscripts must be in their final form and prepared in accordance with the instructions provided below. A PDF or TeX file should be sent to the Manager Editors or one of the Associate Editors. After a paper has been accepted, authors may submit a TeX file of their paper in electronic form.

The authors are cordially invited to submit papers online. Manuscripts submitted to this journal will be considered for publication with the understanding that the same work has not been published and is not under consideration for publication elsewhere. The papers submitted to the journal are refereed within 6 months. Papers are refereed in the traditional manner, with two anonymous referees. Authors will have an opportunity to make final correction before publication.

 

Услови за предају прилога

Као дио поступка пријаве прилога, аутори су дужни потврдити усклађеност прилога који пријављују са свим сљедећим ставкама. Ауторима који се не придржавају ових смјерница пријаве могу бити враћене.

  1. Пријављени чланак није претходно објављиван нити се налази у рецензијском поступку при неком другом часопису. У супротном, молимо то образложити под "коментари уреднику".
  2. URL адресе за мрежно доступне библиографске честице су приложене.
  3. Текст садржи једноструки размак; користи се фонт 12; преферира се курзив(italic), радије него подвлачење (прихвата се за URL адресе); и све илустрације, слике и табеле су смештене на погодним местима у тексту, радије него на његовом крају.
  4. Текст испуњава стилске и библиографске захтјеве наведен у Смјернице за ауторе, које се налазе у рубрици "о часопису".
  5. Ако предајете за стручно рецензирану рубрику часописа, упуте у Како осигурати анонимност рецензије се морају слиједити.
 

Изјава о приватности

Имена и адресе e-поште регистроване на овим страницама ће се користити искључиво у наведене сврхе часописа и неће бити доступне нити једној другој страници.