СКУП

Основни циљ Симпозијума је окупљање биолога и еколога Републике Српске и окружења у циљу размјене знања, искустава и јачања сарадње између колега који раде у сродним областима, те активно учешће наставника и професора основних и средњих школа ради унапређења наставе биологије, екологије и сродних предмета.
Издавач: Природно-математички факултет Бања Лука

Свеска 3, Бр. 9 - 2 (2018): СКУП 9 (2)


Слика насловнице броја