Контакт часописа

Главни контакт

Danko Pržulj
Е-пошта: dekanffk@paleol.net

Помоћни контакт

Milomir Trivun
Е-пошта: milomirtrivun@gmail.com