Часопис уређују

Уредник

  1. Горан Талијан, ЈУ НУБРС, Босна и Херцеговина