МЈЕРЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ИЗВРШИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАСИЉА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Жана Врућинић, Драгана Васиљевић

Апстракт


Насиље, као деструктивни облик понашања, одувијек је
било заступљено у интерактивним односима. Одређени облици његовог ис-
пољавања законодавства предвиђају као кривична дјела и за њих прописују
одговарајуће кривичне санкције. Ово је случај и са Кривичним закоником
Републике Српске који је задржао рјешење из Закона о измјенама и допу-
нама Кривичног закона Републике Српске из 2013. године када су уведене
одређене новине у погледу кривичноправне реакције на кривична дјела са
елементима насиља. Аутори у раду пажњу посвећују особинама личности
које извршавају кривична дјела са елементима насиља, као и мјерама без-
бједности оријентисаним ка извршиоцима кривичних дјела са елементима
насиља у кривичном законодавству Републике Српске.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/ZBKEN1901027V

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Издавач: Универзитет у Бањој Луци Факултет безбједносних наука

Булевар војводе Живојина Мишића 10 а 78000 Бања Лука, Република Српска

Тел:+387 51 333 603

https://fbn.unibl.org/

Е-адреса часописа: casopis@fbn.unibl.org

Интернет адреса часописа: https://fbn.unibl.org/casopis/

Глaвни и одговорни уредник: Предраг Ћеранић

Извршни уредник: Велибор Лалић