О утицају интеракције модова на својствене облике извијања танкозидних носача

Радомир Цвијић, Александар Борковић, Саша Татар

Апстракт


У раду се дају нека разматрања о утицају интеракције модова на облике извијања танкозидних носача. Класична теорија је ограничена искључиво на носаче недеформабилног попречног пресјека, те је за општију анализу било потребно примијенити полуаналитички метод коначних трака. Поље помјерања траке је апроксимирано редом производа тригонометријских функција и полинома, при чему су за тригонометријске функције усвојени својствени облици Бернули‐Ојлерове греде. Кориштене су и спојена и раздвојена формулација метода коначних трака. На основу изложене теорије, развијен је програмски код који омогућава детаљан увид у проблеме интеракције модова. Детаљно су анализиране криве извијања и стабилности једног отвореног и једног затвореног попречног пресјека. Указано је на утицај критичне дужине локалног извијања слободно ослоњеног носача на доминантне својствене облике носача других услова ослањања и произвољне дужине.

Кључне ријечи


танкозидни носачи, интеракција модова, криве стабилности, метод коначних трака

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/AGGPLUS1301258C

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.