ЕКСТЕРНИ УТИЦАЈНИ ФАКТОРИ У САВЛАДАВАЊУ ГРАДИВА ИЗ НАЦРТНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ КОД СТУДЕНАТА АРХИТЕКТУРЕ

Драгана Тепић, Сандра Косић-Јеремић, Маја Илић

Апстракт


Jедан од основних задатака нацртне геометрије јесте да код студената развије визуелно разумијевање односа планиметријског и тродимензионалног цртежа, као и развијање просторне перцепције и логичког размишљања. Поставља се питање колико одређени екстерни фактори утичу на успјешноcт савладавањa градива из Нацртне геометрије. Од екстерних фактора је посматран утицај припремне наставе из нацртне геометрије и перспективе одржанe на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету у Бањој Луци, предзнање студената из ове области, знање математике и рачунарских предмета, као и познавање и кориштење програма за цртање. У циљу истраживања и прикупљања информација o овом проблему спроведена је анкета на узорку од 75 студената који су овај предмет слушали у протекле 4 године.


Кључне ријечи


Нацртна геометрија, екстерни фактори, анкетни упитник, наставни процес

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/AGGPLUS1604034T

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.