РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА У СЛОЖЕНИМ УСЛОВИМА ТЕМЕЉЕЊА

Мато Уљаревић, Урош Агбаба

Апстракт


У урбаним срединамa (у градовима), неријетко, намеће се потреба за реализацијом објекта у зонама већ изграђених објеката и инфраструктуре. Такође, све је већи број аутомобила, због чега се јавља потреба за повећаним паркинг просторима. У рјешавању овог проблема, често се намеће, као једино могуће рјешење, обезбјеђење паркинг простора у подземним етажама.Често је реализација оваквих објеката условљена веома сложеном ситуацијом, како y пoглeду утицаја постојећих објеката, тако и y поглeду геомеханичких  параметара, те подземне воде. Од пројектанта се очекује оптимално рјешење. У овом раду биће описан пројектни приступ реализацији подземне гараже са три нивоа у веома сложеним условима темељења.


Кључне ријечи


пројекат, сложени услови, темељење, пројектни приступ

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/AGGPLUS1705028U

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.