АНАЛИЗА СТАНДАРДА ЗА 3D МОДЕЛОВАЊЕ ГРАДОВА И УПРАВЉАЊЕ ПРОСТОРОМ

Стеван Милованов, Игор Русковски, Миро Говедарица

Апстракт


Географски информациони системи пружају основне информације о окружењу и представљају полазну основу за развој различитих апликација које налазе примену у широком спектру делатности. Ови системи, између осталог, користе и 3D геореференциране податке који могу настати из различитих извора. У овом раду дате су карактеристике стандарда који су развијени за потребе моделовања простора, као и анализа софтверске архитектуре система који може бити примењен за потребе решавања овог проблема. Одабрано решење је искоришћено на тест подацима на подручју Петроварадинске тврђаве у Новом саду и једном од објеката на подручју Универзитета у Новом Саду.


Кључне ријечи


3D моделовање, CityGML, IndoorGML, 3DcityDB, визуализација

Пуни текст:

PDF

Референце


С. Милованов, „Приказ 3D модела градова у системима виртуелне реалности“, Зборник радова Факултета техничких наука, Нови Саду, издање 34, свеска 2, стране 389–392, jануар 2019.

F. Biljecki, J. Stoter, H. Ledoux, S. Zlatanova, A. Çöltekin, “Applications of 3D City Models: State of the Art Review”, International Journal of Geo-Information 4, ISSN 2220-9964, pp 2842–2889, Dec. 2015.

F. Biljecki, “Level of detail in 3D city models”, PhD thesis, TU Delft, Netherlands, 2017.

T. H. Kolbe, “BIM, CityGML, and Related Standardization”. In Proceedings of the Digital Landscape Architectecture Conference 2012 Dessau/Germany, Internet: http://www.kolleg.loel.hs-anhalt.de/landschaftsinformatik/fileadmin/user_upload/_temp_/2012/Documentation/Freitag/01_1400_Kolbe_-_BIM__CityGML__and_related_standardization.pdf , June 1, 2012. [Feb. 12, 2018].

CityGML OGC, “OGC City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard 2.0.0.”, OGC Specification, 2012.

IndoorGML OGC, “OGC Standard for Indoor Spatial Information”, Internet: http://www.indoorgml.net/ , [Jan. 20, 2019].

IFC Specification, “Building Smart, International home of openBIM”, Internet: http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-overview , [Feb. 12, 2018].

X3D Specification, “X3D Specifications – ISO/IEC-19775-1”, Internet: http://www.web3d.org/standards/number/19775-1 , [Feb. 12, 2018].

DCityDB, “3D City Database for CityGML, Documentation, Version 3.3.0.”, Chair of Geoinformatics, Technical University of Munich, 2016.

J. Radović, V. Pajić, D. Popović, M. Govedarica, S. Milovanov, “Coombining Airborne and Terrestrial Laser Scanning in Preservation of Cultural Heritage”, Review of the National Center for Digitization, ISSN 1820-0109, issue 32, pp 27–33, 2018.

A-frame, “Introduction”, Internet: https://aframe.io/docs/0.8.0/introduction/ , [Jan. 22, 2018].

I. Ruskovski, „Prikaz unutrašnjosti objekata 3D gradskih modela u sistemima virtualne realnosti“, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad, izdanje 34, sveska 2, strane 385–388, Januar 2019.
DOI: http://dx.doi.org/10.7251/AGGPLUS1806072H

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.