Часопис уређују

Уредници

  1. Горан Талијан, ЈУ НУБРС, Босна и Херцеговина
  2. Đurađ Hajder, MA, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет, Босна и Херцеговина
  3. Jelena Davidović Gidas, MA, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет, Босна и Херцеговина