Фауна заштићеног подручја „Универзитетски град“ у Бањој Луци и могућности биоконтроле штетних врста

Јовица Сјеничић, Бранислав Гашић, Јасмин Пашић, Гордана Ђурић

Апстракт


Заштићено подручје за управљање ресурсима „Универзитетски град“ у Бањој Луци посједује одређене еколошке, културно-историјске и естетске вриједности, због чега је цијели комплекс објеката и парковских површина стављен под правну заштиту 2012. године. Поред вриједне дендрофлоре представљене богатим парковима, дрворедима, појединачним вриједним стаблима и ботаничком баштом, приликом валоризације и правне заштите овог комплекса препознате су и одређене фаунистичке вриједности. С обзиром на задатке Плана управљања Заштићеним подручјем потребно је помирити захтјеве уређења, коришћења и развоја површина са задацима заштите природе, између осталог и очувати фаунистичке вриједности комплекса, гдје се намеће све већа обавеза смањења коришћења хемијских заштитиних средстава и развојем интегралног управљања овим подручјем, те одрживог коришћења свих ресурса које оно посједује. У оквиру овог рада презентовани су резултати теренских истраживања фауне кичмењака Заштићеног подручја, те сагледане еколошке карактеристике регистрованих врста у погледу исхране. На основу прикупљених података регистрована је 61 врста птица, 16 врста сисара, 4 врсте водоземаца и 8 врста гмизаваца. Разматрањем могућности биоконтроле штетних бескичмењака и глодара у Заштићеном подручју, најзначајнију потенцијалну улогу у биолошкој контроли има 43% врста инсективорних птица, те 16 % врста дневних и ноћних грабљивица. Код сисара је забиљежено 44 % инсективорних врста који се хране штетним организмима, те 6 % карнивора. У наредним корацима потребно је размотрити могућности пракитчне заштите фауне, посебно корисних врста, те евидентирати фауну бескичмењака.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/AGRSR1501089S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ISSN 1512-6412 (PRINT)

ISSN 2233-0070 (ONLINE)

Impressum časopisa AgroznanjePapers should be submitted in electronic format via e-mail at agroznanje@gmail.com or via regular postal mail as CD or USB to the address of Faculty of Agriculture in Banja Luka with notification: for editor’s office of Agro-knowledge Journal. The papers should be submitted as an open document made in Microsoft Word, in the format given in the Guide for Authors in due time. The papers that do not meet the deadline will not be submitted for review.

 

Contact:

University of Banja Luka

Faculty of Agriculture (for editor’s office of Agro-knowledge Journal)

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

78000 Banja Luka

Republic of Srpska

Bosnia and Herzegovina

 

E-mail:

editor.agroknowledge@agro.unibl.org 

editor.agroknowledge@gmail.com

agroznanje@gmail.com

УПУТСТВО

Creative Commons License

ISSN 1512-6412 (PRINT)