Фауна заштићеног подручја „Универзитетски град“ у Бањој Луци и могућности биоконтроле штетних врста

Јовица Сјеничић, Бранислав Гашић, Јасмин Пашић, Гордана Ђурић

Апстракт


Заштићено подручје за управљање ресурсима „Универзитетски град“ у Бањој Луци посједује одређене еколошке, културно-историјске и естетске вриједности, због чега је цијели комплекс објеката и парковских површина стављен под правну заштиту 2012. године. Поред вриједне дендрофлоре представљене богатим парковима, дрворедима, појединачним вриједним стаблима и ботаничком баштом, приликом валоризације и правне заштите овог комплекса препознате су и одређене фаунистичке вриједности. С обзиром на задатке Плана управљања Заштићеним подручјем потребно је помирити захтјеве уређења, коришћења и развоја површина са задацима заштите природе, између осталог и очувати фаунистичке вриједности комплекса, гдје се намеће све већа обавеза смањења коришћења хемијских заштитиних средстава и развојем интегралног управљања овим подручјем, те одрживог коришћења свих ресурса које оно посједује. У оквиру овог рада презентовани су резултати теренских истраживања фауне кичмењака Заштићеног подручја, те сагледане еколошке карактеристике регистрованих врста у погледу исхране. На основу прикупљених података регистрована је 61 врста птица, 16 врста сисара, 4 врсте водоземаца и 8 врста гмизаваца. Разматрањем могућности биоконтроле штетних бескичмењака и глодара у Заштићеном подручју, најзначајнију потенцијалну улогу у биолошкој контроли има 43% врста инсективорних птица, те 16 % врста дневних и ноћних грабљивица. Код сисара је забиљежено 44 % инсективорних врста који се хране штетним организмима, те 6 % карнивора. У наредним корацима потребно је размотрити могућности пракитчне заштите фауне, посебно корисних врста, те евидентирати фауну бескичмењака.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/AGRSR1501089S

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ARHIVA ČASOPISA


IMPRESUM ČASOPISA


UPUTSTVO ZA AUTORE

 

Prednosti objavljivanja rada u časopisu Agroznanje?

- indeksiranost u sljedećim bazama podataka: CAB Abstracts, CABI Full Text, EBSCO i CrossRef;
- pristup svim objavljenim radovima je otvorenog tipa;
- brze, nepristrasne i konstruktivne recenzije;
- svi autori su oslobođeni plaćanja za objavu rada u časopisu;
- besplatna usluga lekture rada za sve autore, a posebno za autore iz država van engleskog govornog područja;
- CrossCheck Plagiarism provjera originalnosti radova;

 

SLANJE RADOVA:
editor.agroknowledge@agro.unibl.org
agroznanje@gmail.com

Kontakt adresa:
Univerzitet u Banjoj Luci
Poljoprivredni fakultet
(za redakciju časopisa Agroznanje)
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Izdavač časopisa:
Poljoprivredni fakultet /// Univerzitet u Banjoj Luci

Sufinansiranje izdavanja časopisa:
Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske

UDC obrada i internet arhiva časopisa:
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske

 

Creative Commons License

ISSN 2233-0070 (elektronsko izdanje)