Analiza zakonske regulative u oblasti očuvanja životinjskih genetičkih resursa Republike Srpske

Jelena Nikitović, Jovica Sjeničić, Gordana Đurić

Апстракт


Osnovni međunarodni standardi koji definišu ciljeve, prioritete, mjere i obaveze, kako u očuvanju biološke raznovrsnosti, tako i u zaštiti genetičkih resursa u stočarstvu, odnosno zaštiti autohtonih rasa domaćih životinja, sadržani su u Globalnom akcionom planu Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO), kao i Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti. Pristupanjem međunarodnim konvencijama, BiH/RS se obavezala da će uspostaviti sistem mjera kojim će se omogućiti očuvanje biološke raznovrsnosti i zaštitu autohtonih i ugroženih rasa domaćih životinja. Nepostojanje registra autohtonih rasa sa preciznim podacima o vrsti, brojnom stanju i lokacijama grla, onemogućava preduzimanje mjera zaštite i sprečavanje nelegalnog izvoza, čime se ugrožava njihov opstanak. Zakonska regulativa koja bi regulisala inventarizaciju i zaštitu genofonda još uvijek ne postoji, a u oblasti genetičke raznovrsnosti veoma mali broj naučnih i stručnih radova posvećuje pažnju o autohtonim rasama. Sa aspekta očuvanja animalnih genetičkih resursa potrebno je u što kraćem vremenskom roku predložiti i usvojiti Zakon o genetičkim resursima Republike Srpske, kao i izmjene i dopune Zakona o stočarstvu RS, te donijeti programe i pravilnike koji su od ključne važnosti za upravljanje genetičkim resursima u stočarstvu, a u skladu sa međunarodnim standardima.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/AGRSR1505645N

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ISSN 1512-6412 (PRINT)

ISSN 2233-0070 (ONLINE)

Impressum časopisa AgroznanjePapers should be submitted in electronic format via e-mail at agroznanje@gmail.com or via regular postal mail as CD or USB to the address of Faculty of Agriculture in Banja Luka with notification: for editor’s office of Agro-knowledge Journal. The papers should be submitted as an open document made in Microsoft Word, in the format given in the Guide for Authors in due time. The papers that do not meet the deadline will not be submitted for review.

 

Contact:

University of Banja Luka

Faculty of Agriculture (for editor’s office of Agro-knowledge Journal)

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

78000 Banja Luka

Republic of Srpska

Bosnia and Herzegovina

 

E-mail:

editor.agroknowledge@agro.unibl.org 

editor.agroknowledge@gmail.com

agroznanje@gmail.com

УПУТСТВО

Creative Commons License

ISSN 1512-6412 (PRINT)