Značaj silaže strnih žita u ishrani goveda

Mihailo Radivojević, Petar Stojić, Aleksandar Miletić, Milivoje М. Urošević, Darko Drobnjak

Апстракт


Intenzivno mlečno govedarstvo, opravdano se karakteriše kao industrijska proizvodnja. Na Balkanu, u velikoj meri temelji se na brojnim saznanjima iz zemalja intenzivnog stočarstva, kako u oblasti selekcije tako i ishrane. Kao i u SAD najproduktivnija rasa je holštajn, a najznačajnija hraniva su kukuruzna silaža i seno, odnosno senaža, lucerke. Ipak, svedoci smo klimatskih promena koje ne pogoduju lucerki a još manje kukuruzu, naročito u uslovima suvog ratrenja. Sve je teže realizovati proizvodnju dovoljnih količina kvalitetne silaže kukuruza. Pored toga, energetska kriza koja će u decenijama pred nama biti još drastičnija, daje kukuruzu i dodatni značaj, kao dragocenoj sirovini za dobijanje etanola. To nameće potrebu iznalaženja drugih biljnih kultura pogodnih za proizvodnju kvalitetne silaže. Upravo zato, istraživanje mogućnosti upotrebe silaža strnih žita u ishrani preživara, sve više dobija na značaju, a cilj ovog rada je pregled značajnijih iskustava i rezultata istraživanja u toj oblasti. Rad je metodološki zasnovan na prikupljanju i analizi podataka iz literature.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/AGRSR1505655R

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


ISSN 1512-6412 (PRINT)

ISSN 2233-0070 (ONLINE)

Impressum časopisa AgroznanjePapers should be submitted in electronic format via e-mail at agroznanje@gmail.com or via regular postal mail as CD or USB to the address of Faculty of Agriculture in Banja Luka with notification: for editor’s office of Agro-knowledge Journal. The papers should be submitted as an open document made in Microsoft Word, in the format given in the Guide for Authors in due time. The papers that do not meet the deadline will not be submitted for review.

 

Contact:

University of Banja Luka

Faculty of Agriculture (for editor’s office of Agro-knowledge Journal)

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

78000 Banja Luka

Republic of Srpska

Bosnia and Herzegovina

 

E-mail:

editor.agroknowledge@agro.unibl.org 

editor.agroknowledge@gmail.com

agroznanje@gmail.com

УПУТСТВО

Creative Commons License

ISSN 1512-6412 (PRINT)