О српско-француским књижевним и културним везама

Sonja Lero

Апстракт


Новаковић, Јелена (2012), Интертекстуална истраживања, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Новаковић, Јелена (2014), Интертекстуална истраживања II (Српско-француски књижевни дијалог), Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Пуни текст:

PDF


DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.7251/fil1511322l

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2015 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)