Други и Други: Хришћанске основе Бахтиновог дијалогизма

Svetozar Poštić

Апстракт


Михаил Михаилович Бахтин, познати руски теоретичар 20. вијека, био је један од главних заговорника идеје дијељења и творац идеје дијалогизма као противтеже монологизму. Користећи концепте ја и ти, које су развили његови претходници, првенствено Мартин Бубер и Херман Коен, борио се против хегемонијске свијести свог доба и установио императив дијалога међу генерацијама, саговорницима и идејама. Овај рад бави се хришћанским аспектом теорије дијалогизма, која постаје све популарнија у савременој западној филозофији. Уводно поглавље обрађује Бахтинов однос према хришћанској мисли и дискурсу, а након тога анализирају се концепти перихорезе, утјеловљења и ријечи (логоса). Рад се потом посебно бави православљем, светошћу људског тијела, феноменом јуродивости и руском (источном) саборношћу.

Кључне ријечи


Бахтин, хришћанство, утјеловљење, перихореза, саборност.

Пуни текст:

PDF (English)


DOI (PDF (English)): http://dx.doi.org/10.7251/fil1512109p

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2016 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)