Нулти суфикс као творбени формант код двотематских именица

Jelena Lepojević

Апстракт


Суфиксација и композиција су два самостална, продуктивна творбена поступка којимa се активно попуњава лексички фонд како српског, тако и руског језика. Међутим, у оба језика се речи могу градити и удруживањем ова два процеса, па су такве лексеме у исто време и сложене (двотематске) и изведене (суфиксалне). У раду ћемо истраживати појаву сложено-изведених именица на материјалу руског и српског језика, испитаћемо на којим су осно вама образоване речи оваквог морфемског састава и указаћемо на улогу нултог суфикса као творбеног форманта.

Кључне ријечи


двотематске речи, композиција, суфикс, сложено-изведена реч, творбени формант.

Пуни текст:

PDF


DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.7251/fil1512223l

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2016 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)