Američki i britanski mediji – sličnosti i razlike u okvirima izvještavanja o temi terorizma

Ljerka Jeftić

Апстракт


Postulirajući promijenjenu percepciju ’terorizma’ od strane medija nakon događaja 11. septembra 2001. u Njujorku, a u skladu sa stavom da mediji pomažu reprodukovanju prethodno formulisanih ideologija, u radu su predstavljeni okviri izvještavanja o temi terorizma od strane visokotržišne štampe u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji. Teorijska utemeljenost istraživanja u kognitivnom pristupu kritičkoj analizi diskursa u identifikovanju okvira interpretacije uključila je i kategorije iz Čiltonove ’teorije proksimizacije’, prema kojoj u procesuiranju bilo kakvog diksursa ljudi ’pozicioniraju’ ostale entitete u svom ’svijetu’ tako što te entitete ’pozicioniraju’ u odnosu na sebe, a duž (barem) tri ose: prostora, vremena i modalnosti.

Кључне ријечи


Rat protiv terorizma, okvir, diskurs, deiktički centar.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/fil1307040j

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2013 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)