Slaba epistemička modalnost u crnogorskom parlamentarnom diskursu

Milica Vuković

Апстракт


U parlamentarnom diskursu do naročitog izražaja dolaze tehnike pojačavanja i slabljenja iskaza, zavisno od cilja koji govornik (poslanik) ima u određenom izlaganju. S lingvističke tačke gledišta, korisno je izučavati jezička sredstva kojima se ostvaruju pomenute diskursne strategije, kao i njihove veze s pragmatskim efektima teksta i govora – ubjeđivanje i ograđivanje. Predmet ovog rada jeste slaba epistemička modalnost, odnosno modifikovanje iskaza u smislu izražavanja nesigurnosti i neopredijeljenosti prema njegovom iskazu, tj. ograđivanje govornika od onoga što iznose. Ovaj tip modalnosti ispitujemo kroz priloge, rječce, glagole, imenice i pridjeve koji služe za izražavanje ovog tipa modalnosti, pri čemu koristimo kvantitativne i kvalitativne metode. Rezultati upućuju na ograničen skup jezičkih sredstava kojima se izražava slaba epistemička modalnost, dok je njihova frekvencija mnogo češća u parlamentu u odnosu na opšti jezik.

Кључне ријечи


Diskurs, parlament, slaba epistemička modalnost, ograđivanje.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/fil1307065v

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2013 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)