Nepristupačnost kao pokušaj komunikacije: „Na sredini puta“ Drumonda de Andradea

Jovanka Kalaba

Апстракт


Najpoznatija pesma Karlosa Drumonda de Andradea „Na sredini puta“ stavljena je u fokus ovog rada, u pokušaju da se iznesu i ispitaju konfliktni aspekti pesme koji pre svega leže u njenoj hermetičnosti i prevodilačkim izazovima koje „prosti originali“ postavljaju pred prevodioca. Kroz detaljnu analizu, kako formalnog tako i sadržinskog aspekta pesme, ističu se njeni bogati interpretativni kapaciteti, inicijalno osporavani od strane kritike zbog prividnog formalnog i tematsko-idejnog siromaštva i banalnosti. Esej predlaže viđenje pesme kroz suprotstavljene koncepte unutrašnjeg i spoljašnjeg, te odnos pojedinca i društva, koji podrazumeva večiti sukob između hermetičnosti ličnog prostora pojedinca i težnje da se iz tog prostora izađe kako bi se uspostavila uspešna komunikacija u društvu kojeg je pojedinac deo.

Кључне ријечи


Drumond de Andrade, hermetičnost, kamen, protivrečnosti, ironija, pojedinac, društvo, komunikacija.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/fil1307162k

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2013 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)