Ликови у дјелу „Стефанит и Ихнилат“

Slavica Vasiljević Ilić

Апстракт


Једна од предрасуда према старој књижевности односи се и на карактеризацију ликова. Традиционално се сматра да су они црно-бијели. Међутим, постоје и дјела која се одупиру тој схеми. Стефанит и Ихнилат као преводнo дјелo показује већу разноликост у развоју ликова него оригинална, канонска дјела српске књижевности.

Кључне ријечи


Ликови, средњовјековна преводна књижевност, карактеризација ликова.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/fil1307199v

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2013 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)