Приватно и јавно у драмама Никше Градија

Biljana Ćirić

Апстракт


Полазећи од односа јавног и приватног у двема драмама Никше Градија – Косовка дјевојка и Дјевојка справљеница или Све на стару – рад истражује у којој мери ова дела доприносе бољем сагледавању прилика у Дубровнику Градијева доба и у којој мери доносе новину у књижевном стварању. Показује се да Никша Гради у овим делима заступа конзервативне идеје очувања традиције и обичаја племства старог Дубровника, ослањајући се у великој мери на мотиве и идеје које је Иван Гундулић заступао у својим делима.

Кључне ријечи


Јавно, приватно, племство, традиција, политика, породични односи.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/fil1307263c

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Ауторска права (c) 2013 Филолог – часопис за језик, књижевност и културу

Creative Commons License
Овај рад је објављен под Међународном некомерцијалном лиценцом Креатив Комон Атрибјушен 4.0.

Creative Commons License

ISSN 1986-5864 (PRINT)

E-ISSN 2233-1158 (ONLINE)