Од кибернетичке антропологије до трансхуманизма: к новој филозофији будућности

Authors

  • Дамир Смиљанић

DOI:

https://doi.org/10.7251/FLZB2001025S

Keywords:

виртуелност, кибернетичка антропологија, трансхуманизам, постхуманизам, будућност

Abstract

У прилогу се разматрају могуће консеквенце што их за собом повлачи све већи
утицај нових технологија не само на људско делање него и на саму људску природу. Тај
тренд у хуманистичким наукама документује разматрање виртуeлности као нове
епистемичке матрице и појава трансхуманизма одн. постхуманизма као изазова за
биоетичко мишљење. Филозофија као метатеорија хуманистичких наука мора да по-
свети више пажње тим тенденцијама технолошког доба уместо да рециклира старе
антрополошке и епистемолошке обрасце. Будућност тако постаје пројекат од енорм-
ног значаја за филозофију, а одређење промене слике света и човека нови задатак хума-
нистичких наука. У контексту разраде једне нове филозофије будућности акценат ће
да буде на етаблирању кибернетичке парадигме у савременим наукама. Као последица
те парадигме разматраће се тенденције у задњих педесетак година да се пројектује сли-
ка човека који унапређен од стране најновијих технологија може да компензује физичке
и психичке недостатке своје природе. Трансхуманизам је нови поглед на свет који отво-
рено пропагира потребу да се човек унапреди на тај начин и тиме преобрази своје биће.
Остаје отворено да ли ће тај тренд бити позитиван или ће се он можда показати као
израз неке нове идеологије.

Downloads

Published

2021-09-13
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d