Добротворна задруга српкиња петровчанка – примјер хуманитарног и националног дјеловања у Босанском Петровцу

Authors

  • Бошко М. Бранковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/FLZB2001053B

Keywords:

Добротворна задруга Српкиња Петровчанка, Босански Петровац, Катица Крајић, Богдан Милановић Крајишник, хуманитарно и национално дјеловање

Abstract

У раду је изложен историјат настанка Добротворне задруге Српкиња Пе-
тровчанка у Босанском Петровцу. Задруга је основана 1900. године и била је међу пр-
вим овог типа, основаним у окупираним покрајинама Босни и Херцеговини. Заједничким
трудом и радом, основали су је учитељица Катица Крајић из Велике Кикинде, која је ра-
дила у Босанском Петровцу, и петровачки пјесник и национални борац – Богдан Мила-
новић Крајишник. Циљ Добротворне задруге Српкиња Петровчанка био је национално и
хуманитарно дјеловање петровачких Срба. Задруга је одржавала редовне и ванредне ху-
манитарне акције, а финансирала се добровољним прилозима и одржавањем годишњих
забава. Године 1906. задруга је основала Српску женску раденичку школу, прву такве вр-
сте у Босанском Петровцу и једну од првих у Босанској Крајини. Задруга је покретала
хуманитарне акције прикупљања помоћи за Црвени крст у Србији и Црној Гори у току
балканских ратова.

Downloads

Published

2021-09-13