Византијски град Адријанопољ у дјелима српских средњовјековних писаца

Authors

  • Борис Бабић

DOI:

https://doi.org/10.7251/FLZB2001099B

Keywords:

Византија, Адријанопољ, Једрене, српски средњовјековни писци, љетописи, житија, Константин Михаиловић из Островице

Abstract

Сврха рада је да покаже начин на који су српски средњовјековни писци видјели
византијски град Адријанопољ, какве су представе о њему имали, те да ли су њихова
схватања у складу данашњом историографијом. Под синтагмом српски средњовјековни
писци подразумијевају се различити старији и млађи љетописи, житија српских вла-
дара, те историјско дјело Константина Михаиловића из Островице. Много података
о овом граду можемо пронаћи у дјелу Живот деспота Стефана Лазаревића Константина
Костенечког, познатијег под надимком Филозоф, у вези са међусобним размирицама Ос-
манлија након Ангорске битке, током прве двије деценије XV вијека. Српски средњовје-
ковни писци Адријанопољ нису називали његовим данашњим називом Едирне. Сви ауто-
ри српских љетописа говоре о Дренопољу и углавном доносе непрецизне хронолошке од–
реднице у вези са догађајима у оквиру којих помињу град, док је у дјелима Константина
Костенечког и Пајсеја Јањевца, за име града коришћен антички назив Адријанопољ, по
његовом оснивачу, римском цару Хадријану. Константин Михаиловић из Островице за-
биљежио је три различита назива за најранију европску престоницу Османлијског цар-
ства. У дјелу овог списа који је настао књижевним трудом српског јаничара досљедно
је употријебљен термин Дренопоље, док се у рукописима насталим прерадом основног
текста у XVI вијеку сусрећемо са називом Адријанопољ, а у рукописима насталим у
XVII вијеку град је наведен као Едрнопол.

Downloads

Published

2021-09-13