Образовање подржано мобилним мултимедијалним уређајима: изазови у раду наставника у основним и средњим школама

Authors

  • Драженко Јоргић
  • Татјана Марић

DOI:

https://doi.org/10.7251/FLZB2001151J

Keywords:

мобилно учење, мобилно образовање, мобилни телефони, перцепције наставника, изазови наставника

Abstract

Све присутније напредовање информационих и дигиталних технологија ути-
че да образовање, глобално гледано, у свим својим облицима и на свим нивоима попри-
ма једну нову димензију која се стално мијења и прилагођава савременим трендовима.
Мобилно учење, односно образовање подржано мобилним технологијама, управо је један
од таквих трендова који представља нове изазове за наставнике основних и средњих
школа. Истраживање је обављено у два временска периода, и то у марту и априлу 2019.
године. Циљ истраживања је био да се идентификују главни изазови у раду наставника
основних и средњих школа поводом већ присутног формалног и информалног образовања
подржаног мобилним мултимедијалним уређајима. Примијењен је сервеј (survey) истра-
живачки метод, а од техника интервју, анкетирање и процјењивање. Узорак истражи-
вања су чинила 123 наставника из три основне (63) и двије средње школе (60). Између
осталог, идентификовали смо неколико битних изазова за ову популацију наставника:
негативни ставови наставника према актуелном коришћењу мобилних телефона у на-
стави, додатно образовање, кооперативно коришћење мобилних телефона са учени-
цима, трагање за електронским уџбеницима доступним и на мобилним телефонима,
подизање нивоа контроле и увођење јасних правила у функцији смањења злоупотребе
мобилних телефона у учионици; коришћење видео-анимација, телевизијских канала и
видео-игрица у настави путем мобилних телефона, и слични изазови.

Downloads

Published

2021-09-13