Socioekonomski status, desničarska autoritarnost i kontakt kao prediktori socijalnih distanci kod srednjoškolaca u Republici Srpskoj

Authors

  • Miloš Pralica
  • Srđan Dušanić
  • Milana Damjenić

DOI:

https://doi.org/10.7251/FLZB2001185P

Keywords:

socijalne distance, desničarska autoritarnost, socioekonomski status, hipoteza kontakta, međugrupni odnosi

Abstract

U radu ispitujemo odnos socijalnih distanci Srba prema Bošnjacima i Hrvatima sa
varijablama socioekonomskog statusa (SES), desničarske autoritarnosti (RWA) i varijablama
kontakta. Uzorak je činilo 346 ispitanika. Desničarska autoritarnost je ispitana upitnikom autoritarnosti,
varijable socioekonomskog statusa su činile pol, starost, obrazovni status i primanja
roditelja, a varijable kontakta su provjerene pitanjima vezanim za nacionalnu pripadnost roditelja,
rodbine i prijatelja, te pitanjem vezanim za posjetu drugim državama bivše SFRJ. Hijerarhijska
regresiona analiza pokazala je da SES varijable u prvom bloku nisu prediktor distanci prema
Bošnjacima i Hrvatima. Uključenjem RWA predikcija distanci prema Bošnjacima (R2=.09,
F(6,339)=5.43, p<.001) i Hrvatima (R2=.10, F(6, 339)=6.13, p<.001) je postala značajna. Uključenjem
varijabli kontakta, tri grupe varijabli su bile značajni prediktori distanci prema Bošnjacima
(R2=.12, F(10,335)=4.35, p<.001) i Hrvatima (R2=.16, F(10,335)=6.44, p<.001). Uticaj
RWA i kontakta na distance u skladu je sa prethodnim studijama. Rezultati su diskutovani kroz
prizmu uticaja individualnih razlika kao prediktora distanci prema vanjskim grupama.

Downloads

Published

2021-09-13
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d