Izraženost različitih kategorija životnih stresora kod učenika završnog razreda osnovne i srednje škole

Authors

  • Siniša Subotić
  • Sanja Radetić Lovrić

DOI:

https://doi.org/10.7251/FLZB2001209S

Keywords:

životni stresori, školski uzrast, školsko postignuće, školsko vladanje, porodično funkcionisanje, porodični interpersonalni odnosi

Abstract

Životni stresori (ŽS) na školskom uzrastu predviđaju mnoge neželjene ishode, poput
narušenog mentalnog zdravlja, lošeg školskog postignuća i problema sa disciplinom. Izraženost
individualnih kategorija ŽS i njihovih veza sa školskim postignućem i vladanjem ispitana je na
uzorcima učenika završnog razreda osnovne (OŠ: N=524) i srednje škole (SŠ: N=557). Kao najizraženiji
ŽS se izdvajaju: svađe s roditeljima (34.7%), dugotrajna bolest člana porodice (27.8%),
duže odsustvo roditelja od kuće (23.1%) i svađe između roditelja (23.0%). Razlike između učenika
OŠ i SŠ generalno su išle u smjeru veće izraženosti ŽS u SŠ, a najsnažnije za: svađe s roditeljima
(Φ=.18, RR=1.7, BF10>100), siromaštvo (Φ=.11, RR=3.8, BF10=32.6) i svađe između
roditelja (Φ=.10, RR=1.5, BF10=23.1). Najzastupljeniji ŽS učenika uglavnom se tiču porodičnog
funkcionisanja i odnosa. Učenici SŠ procjenjuju značajno veću izraženost nekih od ŽS u odnosu
na učenike OŠ, što može biti rezultat autentično veće akumulacije ŽS kod starijih učenika, ali i
njihove bolje razvijene sposobnosti da uviđaju porodične probleme. Četiri pojedinačne kategorije
ŽS koreliraju sa sniženim prosjekom ocjena, a devet kategorija korelira sa sniženim školskim
vladanjem.

Downloads

Published

2021-09-13