КРЕАТИВНОСТ У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Authors

  • Оливера Ђуровић Педагошки факултет у Бијељини Универзитет у Источном Сарајеву

DOI:

https://doi.org/10.7251/BMC2110001D

Keywords:

креативност, почетна настава математике, наставник, ученик

Abstract

Креативност у настави, па тако и у настави математике, крије се у сваком појединцу, како у учитељу, тако и у ученику. То је комбинација оригиналности, флексибилности и осјетљивости духа према идејама која омогућава појединцу да тражи властите путеве при рјешавању проблема. Креативност треба да буде један од индикатора успјешне наставе. Стручно усавршавање у школи треба ставити у фокус употребe креативних метода у настави. Школе је потребно опремити савременим наставним средствима и помагалима. У школи је потребно више сарадње на нивоу стручних актива наставника. Потребно је стално стручно усавршавање од стране педагошког завода о употреби креативних метода у настави математике. Потребно је наставне планове и програме на додипломском студију допунити са предметним дисциплинама које подржавају креативност у настави.

Downloads

Published

2022-09-08