МОГУЋНОСТ УПОТРЕБЕ ИСТОРИЗАМА И АРХАИЗАМА У НАСТАВИ ЛЕКСИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Authors

  • Јасна Тешановић Дип. проф. разредне наставе
  • Бранка Ристановић Дип. проф. разредне наставе

DOI:

https://doi.org/10.7251/BMC2110030T

Keywords:

лексикa, лексикологија, историзми, речи по старини, српски језик, млађи разреди основне школе, настава лексике

Abstract

У овом раду ће се разматрати могућност употребе историзама и архаизама у настави лексике српског језика у млађим разредима основне школе. Историзми и архаизми су речи које су некада биле у употреби у српском књижевном језику. Када је престала употреба предмета које су те речи означавале или су нестале појаве које су те речи именовале, престала је и њихова употреба у савременом књижевном језику. Циљ је упознавање ученика са застарелом лексиком из домена материјалне културе. На часовима српског језика ће се остварити корелација и са другим наставним предметима (Моја околина, Математика, Музичка култура итд.). Постиже се и корелација између наставних и ваннаставних активности (фолклорна секција, новинарска секција, ликовна секција и сл.). На овакав начин одвијања наставе ученици би требало да покажу интересовање за традицију српског језика кроз историзме.

Downloads

Published

2022-09-08