АНАЛИЗА РАЗЛИКА У ПОЗНАВАЊУ РАДА НА РАЧУНАРУ ИЗМЕЂУ ДЈЕЧАКА И ДЈЕВОЈЧИЦА У БИЈЕЉИНИ

Authors

  • Мирослав Крсмановић
  • Љубинка Симић
  • Драгана Тодоровић
  • Слободанка Николић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BMC2110046K

Keywords:

дјечаци, дјевојчице, разлике, познавање рада на рачунару

Abstract

Циљ нашег истраживања је утврђивање и анализа разлика у познавању рада на рачунару између дјечака и дјевојчица у основној школи. У оквиру тестирања испитано је укупно 52 ученика од чега је било 26 дјечака и 26 дјевојчица. Тестирали смо познавање рада на рачунару ученика уз помоћ задатака из Microsoft Office Word-a и из Microsoft Office Power Point-a. Добијени резултати показују да су дјечаци у благој предности што се тиче познавања рада на рачунару. Када анализирамо појединачне резултате за сваког ученика, и дјечаци и дјевојчице су задовољиле минимум знања у области познавања рада на рачунару, иако су у неким задацима имали боље резултате, а у неким лошије. Практични рад код дјеце је јако битан, јер развија логичко размишљање, креативност и критичко мишљење. Из тих разлога треба да тежимо ка вишем циљу и да искористимо сав потенцијал који нам нуди предмет информатика.

Downloads

Published

2022-09-08