POMOĆNI GLAGOLI U PASIVU U SAVREMENIM GRAMATIČKIM UDŽBENICIMA ENGLESKOG JEZIKA

Authors

  • Maja Kujundžić Filozofski fakultet Pale Univerzitet Istočno Sarajevo

DOI:

https://doi.org/10.7251/BMC2110055К

Keywords:

pasiv, pomoćni glagoli, zastupljenost, tretman, gramatika engleskog jezika, pregled

Abstract

U većini tradicionalnih i savremenih gramatika engleskog jezika, glagolska fraza u pasivnoj konstrukciji opisana je kao kombinacija odgovarajućeg oblika pomoćnog glagola i prošlog participa glavnog glagola (Kujundžić, 2016). Glavni predmet ovog rada su pomoćni glagoli u pasivnoj glagolskoj frazi. Naime, cilj ovog rada je da da sažeti pregled tretmana pomoćnih glagola u nekim od najučestalije korištenih savremnih gramatičkih udžbenika engleskog jezika, kako bi se na osnovu njega stekao uvid u vezi sa tim na koji način i u kojoj mjeri je tertiran ovaj segment pasivne konstrukcije. Ovaj rad će takođe nastojati da da odgovore na pitanja u vezi sa učestalošću upotrebe pomoćnih glagola, različtim oblicima u kojima se javljaju, njihovim specifičnim značenjima, te tipovima pasivnih konstrukcija i registara u kojima se najčešće pojavljuju. Rezultate ovog pregleda ćemo u zaključku uporediti sa rezultatima rada u kojem je dat detaljan pregled pomoćnih glagola u nekim od najpoznatijih tradicionalnih gramatikama engleskog jezika (Kujundžić, 2020)

Downloads

Published

2022-09-08