PREGLED DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA MOTORIČKIH I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI KOD DJECE NIŽEG ŠKOLSKOG UZRASTA

Authors

  • Rajka Popović
  • Marijana Rikić
  • Nevena Stupar
  • Suzana Ilišković
  • Slavica Kolović

DOI:

https://doi.org/10.7251/BMC2314009P

Abstract

Svrha ovog rada je bila da se pregledaju dosadašnjaistraživanja stranih autora vazena za motoričke i funkcionalne sposobnosti kod djecenižeg školskog uzrasta. Ukupan broj pregledanih radova je 50. Metode koje su korišćene za vrijeme ovog istraživanja su metode teorijske analize i deskriptivno-eksplikativne metode. Prikazana su pitanja kojim su se autori bavili, na kom uzrastu i polu djece, kojim instrumentima su radili istraživanja i do kojih zaključaka su došli. Rezultati do kojih smo došli pregledom dosadašnjih radova su da postoji značajna razlika između dječaka i djevojčica u motoričkim i funkcionalnim sposobnostima. Rezultati su pokazali da se prema starosnim godinama i prema smetnjama u razvoju vide značajne razlike, takođe se iz radova vidi da nedostaje stalno praćenje učenika i njihovih napredovanja sposobnosti u razvoju.

Downloads

Published

2023-06-27