RELACIJE MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA 4. RAZREDA

Authors

  • Milovan Pantić

DOI:

https://doi.org/10.7251/BMC2314022P

Abstract

Postoji veza između fizičke aktivnosti i zdravlja čoveka/deteta i ona je neraskidiva. Međusobno su povezani i u velikoj meri uslovljeni jedno drugim. Potrebno je da aktivnosti usmeravamo u cilju održavanja i poboljšavanja zdravstvenog stanja. Odatle i termin “zdravstveno usmerene fizičke aktivnosti” koji se koristi širom Evrope. Bilo koji vid aktivnosti koristi zdravlju i funkcionalnim kapacitetima bez rizika ili oštećenja. Možemo razlikovati fizičku aktivnost umerenog inteziteta i fizičku aktivnost visokog inteziteta, koje u različitoj meri deluju na organizam i metabolizam. Uglavnom, govori se i preporučuje fizička aktivnost umerenog inteziteta.

Downloads

Published

2023-06-27