ПРИМЈЕНА ОРФОВОГ ИНСТРУМЕНТАРИЈА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

Authors

  • Драгана Марјановић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BMC2314068M

Abstract

Наставна средства заузимају посебно мјесто у остваривању плана активности и садржаја активности музичке културе. Она су неопходна за одржавање квалитетне активности. У активностима музичке културе не може главну улогу да има само глас васпитача као једино средство за активност, требало би употребљавати сва наставна средства, како она коју могу из- радити сами васпитачи и дјеца у вртићу, тако и она која се могу купити. У оквиру задатака на- ставе музичке културе у Службеном гласнику – Просветном гласнику РС 12. августа 2004. го- дине на страни 57–63 између осталог је наведено да дјеца треба да упознају дјечије инструменте и начине свирања на њима (штапићи, бубањ, звечке, тријангл, чинеле, даире). Такође се наводи да на основу искуства у извођењу музике препознају звуке које ствара глас (говор-пјевање), сте- пене јачине звука (гласно-тихо), различита темпа (брз-спор), трајање кратак-дуг (Службени гла- сник, 2004).

Downloads

Published

2023-06-27