ЕФЕКТИ ПРОГРАМИРАНОГ ТРЕНИНГА НА ПРОМЈЕНЕ У МОТОРИЧКИМ СПОСОБНОСТИМА КОД ДЈЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Authors

  • Лепосава Божић
  • Славица Савић

DOI:

https://doi.org/10.7251/BMC2314098B

Abstract

Као што је већ познато, предшколски узраст одликује интензиван развој моторичких способности. Првo се развијају брзина и координација, а нешто касније снага, издржњивост, прецизност, флексибилност и pавнотежа. У овом раду биће ријечи о процјени моторичких способности код дјеце предшколског узраста. Узорак испитаника je издвојен из популације дјеце предшколског узраста (од 5 до 6 година) која нису укључена у додатне програме физичких активности спортске специјализације. Укупан узорак чинило је педесеторо дјеце која су равномјерно полно распоређена. Испитаници су у тренутку процјене моторичких способности били полазници ЈПВО Дјечијег вртића „Наша радост“ из Зворника и полазници ЈПВО Дјечијег вртића ,,Наша радост“ из Козлука, равномјерно распоређени по 25. у експерименталној и 25. у контролној групи. Истраживање је спроведенo у периоду од 25.3.2022. до 25.5.2022. године, са по три термина седмично у трајању од 45 минута. Велика пажња је усмјерена на мотивацију како би дјeцa остварила максималне резултате у тестираним варијаблама. Примјењено је 7 тестова за процјену моторичких способности према моделу Бала, Стојановић и Стојановић (2007).

Downloads

Published

2023-06-27