НАСЉЕЂИВАЊЕ АУТОРСКОГ ПРАВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Authors

  • Димитрије Ћеранић
  • Свјетлана Ивановић

DOI:

https://doi.org/10.7251/GPFIS1701019C

Abstract

Аутори у раду говоре о специфичном рјешењу Закона о насљеђивању
Републике Српске у погледу насљеђивања ауторских имовинских права.
Ријеч је о ограничењу круга законских насљедника на дијете, брачног
супружника и родитеље, а у одсуству наведених лица, као насљедник се
појављује држава. Указано је на пропусте законодавца, техничке и ло-
гичке природе, као и на неусклађеност одредаба Закона о насљеђивању са
одредбама Закона о ауторском и сродним правима, због насљедивости ау-
торског права као цјелине, а не само имовинскоправне компоненте. Огра-
ничењем круга законских насљедника одступа се од основних начела на-
сљедног права, начела универзалности насљеђивања и начела равноправ-
ности у насљеђивању, која происходе из уставних начела равноправности
грађана и једнакости пред законом. Анализирајући наведено законско рје-
шење кроз призму основних циљева насљедног права, заштите породице
и зашите приватне својине, показано је да предвиђено ограничење круга
законских насљедника нема правно ни друштвено утемељење. Посебна
пажња посвећена је проблему тумачења спорних одредаба о кругу закон-
ских насљедника, нарочито узимајући у обзир грађанско сродство. Закљу-
чак ауторâ је да у праву Републике Српске нема мјеста за посебна правила
насљеђивања ауторских права, те предлажу да се спорна одредба брише
из Закона о насљеђивању.

Published

2021-12-08
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi