##about.aboutContext##

##about.openAccessPolicy##

Овај часопис омогућава тренутни отворен приступ својем цјелокупном садржају у складу с увјерењем како јавна доступност истраживачких спознаја потиче већу размјену знања и идеја.

О ЧАСОПИСУ

Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци је рецензирани (peer-reviewed) научни часопис отвореног приступа (open-access) који издаје бањалучки Шумарски факултет.

Гласник објављује радове који обрађују све аспекте шумарске науке као и сродних области: шумарствопејзажну архитектуруловствопрераду дрветаекологијубиодиверзитетзаштиту природе итд.

Гласник објавлјује оригиналне научне чланкепретходна саопштењапрегледне радове, као и стручне чланке.

Излази од 2004. године, два пута годишње.

Сваки рукопис је рецензиран од стране најмање два релевантна рецензента.

Гласник је лиценциран под лиценцом Цреативе Цоммонс Аттрибутион 4.0 Интернатионал Лиценсе која дозвољава неограничену употребу, дистрибуцију и репродукцију на било којем медију, докле год је задовољен услов правилног цитирања оригиналног рада.

УРЕДНИШТВО

Главни и одговорни уредник

доц. др Владимир Ступар, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци

 

Уредници

доц. др Дане Марчета, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци

мр Вања Даничић, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци

 

Редакција часописа

проф. др Андраж Чарни, научни савјетник, Биолошки институт Јована Хаџија ЗРЦ САЗУ, Љубљана, Словенија; ванредни професор, Универзитет у Новој Горици, Словенија; члан Македонске академије наука и умјетности, Скопље, Македонија

проф. др Бранко Главоњић, редовни професор, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Србија

проф. др Бранко Стајић, ванредни професор, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Србија 

проф. др Драган Караџић, редовни професор, Шумарски факултет Универзитета у Београду,  Србија

проф. др Игор Поточник, редовни професор, Универзитет у Љубљани, Биотехнички факултет, Словенија 

проф. др Милан Медаревић, редовни професор, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Србија

проф. др Милун Крстић, редовни професор, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Србија

доц. др Петер Скоберне, Висока шола за заштиту околине, Велење; Министарство за околину и простор, Словенија

проф. др Рензо Мотта, редовни професор, Университà Дегли Студи ди Торино, Италија 

доц. др Срђан Керен, шумарски факултет, Пољопривредни универзитет, Краков, Пољска

Академик  проф. др Владимир Стевановић, Српска академија наука и уметности, Београд, Србија

проф. др Здравко Поповић, редовни професор, Шумарски факултет Универзитета у Београду, Србија

проф. др Здравко Трајанов, ванредни професор, Шумарски факултет, Универзитет св. Ћирила и Методија у Скопљу, Македонија

доц. др Драган Чомић, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци

доц. др Југослав Брујић, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци

доц. др Маријана Каповић-Соломун, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци

проф. др Милан Матаруга, редовни професор, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци

проф. др Нада Шуматић, редовни професор, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци

проф. др Војислав Дукић, ванредни професор, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци

проф. др Зоран Говедар, редовни професор, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци

проф. др Зоран Маунага, редовни професор, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци

проф. др Зоран Станивуковић, ванредни професор, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци

 

Технички уредник

Ђорђије Милановић, дипл. инж. шум.

 

КОНТАКТ

Адреса редакције

Шумарси факултет, Универзитет у Бањој Луци
Булевар војводе Степе Степановића 75А
78000 Бања Лука
Босна и Херцеговина
тел/факс: + 387 51 460 550
email: glasnik@sf.unibl.org

Владимир Ступар, главни и одговорни уредник
email: vladimir.stupar@sf.unibl.org

Ђорђије Милановић, технички уредник
email: djordjije.milanovic@sf.unibl.org