VARIJABILITET TAKSACIONIH ELEMENATA STABLA I PLANIRANJE VELIČINE UZORKA ZA INVENTURU ČISTIH SASTOJINA HRASTA KITNJAKA

##article.authors##

  • Vojislav Dukić
  • Branko Stajić

##article.abstract##

Šumske sastojine kao specifični skupovi, sa aspekta statistike i dendrometrije posmatraju se kao
skupovi stabala ili kao skupovi elementarnih površina različitog oblika i veličine. Problem planiranja
veličine uzorka za taksacionu procjenu šuma, svodi se prvenstveno na istraživanje varijabiliteta
važnijih taksacionih elemenata u našim šumama. Kada su u pitanju zrele sastojine hrasta kitnjaka
odnosno sastojine u kojima je potrebno započeti sa procesom obnove, za potrebe planiranja gazdovanja
neophodna je visoka tačnost procjene zapremine. Potrebna je znatno veća tačnost procjene
zapremine u odnosu na srednjedobne i mlade sastojine. Polazeći od podataka za 20 čistih sastojina
hrasta kitnjaka, metodom višestruke regresije dobijen je model za procijenu koeficijenta varijacije
zapremine stabla na osnovu broja stabala i temeljnice sastojine. Dobijeni model omogućava da
se za traženu preciznost procjene u zrelim sastojinama hrasta kitnjaka planira potrebna veličina
uzorka za inventuru sastojine.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-12

##issue.issue##

##section.section##

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ