NECTRIA VRSTE U ŠUMAMA BUKVE NA PODRUČJU PRNJAVORA

##article.authors##

  • Božana Lepir

##article.abstract##

Rasprostranjenje bukve, tehnička, privredna ali i opšte korisna važnost ove vrste drveta u šumama
Republike Srpske nameće potrebu kontinuiranog praćenja njenog zdravstvenog stanja. Posebno
velike štete u sastojinama bukve prouzrokuju Nectria vrste. Na području našeg istraživanja konstatovane
su sledeće vrste iz roda Nectria: Nectria coccinea (Pers. ex Fr.) Fries, Nectria ditissima Tul.,
Nectria galligena Bresad. Parazitne gljive iz roda Nectria zajedno sa insektom Cryptococcus fagisuga
Lind. izazivaju bolest pod nazivom „bolest kore bukve“. U većini slučajeva „bolest kore bukve“ je
uzročnik propadanja bukovih stabala.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-12

##issue.issue##

##section.section##

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ