КРОВНИ ВРТ КАО ПРОСТОР СПЕКТАКЛА

##article.authors##

  • Мирјана Секулић
  • Љиљана Дошеновић

##article.abstract##

Град је кључни простор културе, политичког и економског живота, а као и сваки његов део,
артефакт, богат је значењем. У ХХI веку јавни градски простор је место уметности, дешавања
у коме се ствара ново значење – на захтев или упркос владајућој идеологији. Вредност
градског простора зависи, поред осталих услова, од квантитативног, али и квалитативног
удела пејзажа у физичкој структури града. Сви вртови, било индивидуални или за државне
спектакле, репрезентативни, царски или зен вртови, одраз су жеље за снагом, алегорија моћи,
величине и важности, сан о достизању лепоте, љубави, узвишености, спознаји хармоније. У
овом раду, кровни вртови ће се сагледавати као просторна категорија, а не само као урбана
форма. Кровни врт је конкретан просторни, полифункционални контекст и представља
отелотворење одређене идеје. Истраживања се односе на развој дискурса урбаног спектакла
унутар кровних вртова, са жељом да се преиспита тумачење и валоризација јавних простора
у служби спектакла. У раду су истражени сложени односи физичке структуре и спектакла на
примеру кровних вртова, а акцент је на садржајима и социо-еколошким облицима живота у
физичком оквиру града.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-12

##issue.issue##

##section.section##

ПРЕГЛЕДНИ РАДОВИ