PRAKTIČNI ASPEKTI UREĐIVANJA ŠUMA U REPUBLICI SRPSKOJ - RAZNODOBNO GAZDOVANJE

##article.authors##

  • Zoran Maunaga

##article.abstract##

Trend pogoršanja stanja visokih šuma s prirodnom obnovom neizbježno zahtijeva našu reakciju.
Ključno je pitanje kako trajno osigurati visoku produkciju i kvalitet drvne zalihe. U vezi s tim, u ovom
radu, predložen je novi način gazdovanja, nazvan raznodobno gazdovanje.

Downloads

##submissions.published##

2017-12-12

##issue.issue##

##section.section##

СТРУЧНИ РАДОВИ