ŠTETAN UTICAJ PREBIRNIH SJEČA NA PODMLAĐIVANJE PREBIRNE ŠUME JELE I BUKVE NA PODRUČJU Š.G. “OŠTRELJ” DRINIĆ

##article.authors##

  • Dalibor Nedimović

##article.abstract##

Ulasci u intervalima od deset godina u jednu istu sastojinu, što čini osnovu prebirnog gazdovanja, otvaraju
mogućnosti za štete po sve njene elemente, prvenstveno od strane mehanizacije. Fokus ovog
istraživanja jeste štetan uticaj prebirnih sječa (sječe i izrade i prve faze transporta) na sam podmladak.
Ogledne površine koje su postavljene na tri lokacije u okviru sastojine (traktorska vlaka, neposredno
pored vlake i na 10 m od vlake) i na kojima je izvršen pregled podmlatka koji se na njima nalazio,
omogućile su da se dođe do izvjesnih zaključaka o brojnosti i zdravstvenom stanju mladih biljaka.
Naime, rezultati su pokazali da su generalno najveće štete na podmlatku neposredno na traktorskoj
vlaci, što je uzrokovalo da je na toj lokaciji i najmanja njegova brojnost i najlošije zdravstveno stanje.
Podmladak neposredno pored vlake je u nešto boljem stanju kada su u pitanju ova tri faktora, dok je
podmladak na udaljenosti od 10 m od vlake pokazao najbolji kvalitet i najveću brojnost, a sve to iz razloga
što je na ovoj lokaciji dosta manji štetan uticaj mehanizacije. Isto tako, sa udaljavanjem od stovarišta
(početka vlake) za sve tri lokacije istraživanja, utvrđeno je da se kvalitet podmlađivanja povećava, što
je uglavnom prouzrokovano opadanjem intenziteta šteta od mehanizovanih sredstava. Ovo poboljšanje
stanja podmlatka sa udaljavanjem od početka vlake jasno je vidljivo na samoj vlaci i pored vlake, dok je
na 10 m od vlake ova progresija slabijeg intenziteta.

Downloads

##submissions.published##

2018-10-03

##issue.issue##

##section.section##

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ