MODELI RASTA VISINA STABALA U JEDNODOBNIM SASTOJINAMA HRASTA KITNJAKA U ZAPADNOM DIJELU REPUBLIKE SRPSKE

##article.authors##

  • Vojislav Dukić
  • Danijela Petrović
  • Branko Stajić

##article.abstract##

U ovom radu, prikazani su rezultati istraživanja u čistim zrelim sastojinama hrasta kitnjaka (od 120 do
140 godina - VII dobni razred) u zapadnom dijelu Republike Srpske. Istraživanja su obavljena u acidofilnim
šumama hrasta kitnjaka na tri lokaliteta (Kozara, Motajica i Crni vrh). Za dobivanje modela rasta
odnosno za analizu toka visinskog rasta stabala, odabrana su po tri stabla iz kategorije dominantnih
stabala na svakom lokalitetu. Tok rasta stabala je rekonstruisan standardnim metodom dendrometrijske
analize. Nakon obnove u novoformiranim sastojinama na osnovu konstruisanih modela rasta visina
dominantnih stabala može se planirati vrijeme početka i učestalost uzgojnih zahvata što će se pozitivno
odraziti na vitalnost, stabilnost i nivo produkcije sastojina.

Downloads

##submissions.published##

2020-05-26

##issue.issue##

##section.section##

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ