ГРАДАЦИЈА СМРЧИНИХ ПОТКОРЊАКА НА ПОДРУЧЈУ ХАН ПИЈЕСКА

##article.authors##

  • Зоран Станивуковић
  • Ранко Васиљевић

##article.abstract##

Рад се бави утврђивањем бројности смрчиних поткорњака (Ips typographus L., и Pityogenes
chalcographus L.) и њиховом значају у појави сушења смрче, на подручју Хан Пијеска. Смрча на
овом подручју има велики привредни и еколошки значај. Постављањем клопки са синтетизова-
ним агрегационим феромонима успостављен је мониторинг наведених смрчиних поткорњака.
Утврђена просјечна бројност по клопци обје врсте поткорњака је вишеструко виша од критичне у
сезони, карактеристична је за градацију и доводи до сушења значајнијих размјера.

Downloads

##submissions.published##

2020-05-26

##issue.issue##

##section.section##

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ