PRIMJENA FIELD-MAP TEHNOLOGIJE ZA POTREBE UZGOJNE ANALITIKE U VJEŠTAČKI PODIGNUTOJ SASTOJINI CRNOG BORA NA PODRUČJU SLATINE

Authors

  • Zoran Govedar
  • Srđan Bilić

DOI:

https://doi.org/10.7251/GSF2030004G

Abstract

Istraživanje je vršeno u vještački osnovanoj sastojini crnog bora koja pripada šumi posebne namjene
u okviru park-šume Slatina. U radu je izvršeno prikupljanje podataka primjenom Field-Map tehnologije,
koja je omogućila uzgojnu analizu osnovnih i pomoćnih elemenata strukture sastojine. Posebno je
kreirana baza za prikupljanje podataka koja se odnosi na dendrometrijske karakteristike stabala i uzgojnu
klasifikaciju. Analizom teksture sastojine na osnovu vizualizacije i mapiranja Field-Map tehnologijom
izdvajana su stabla budućnosti u skladu sa njihovim karakteristikama i potrebama prostornog rasporeda.
Vizualizacijom sastojine na osnovu horizontalnih i vertikalnih projekcija olakšano je praćenje
promjene u sastojini nakon izvršene doznake stabala, odnosno uzgojnih zahvata. Prednost primjene
Field-Map tehnologije u odnosu na tradicionalne metode prikupljanja i obrade podataka je u preciznosti,
brzini obrade i smanjenim troškovima. Na osnovu dobijenih rezultata analize definisane su optimalne
uzgojne mjere (prorede) u sastojini i modelovane različite uzgojne situacije nakon doznake stabala.

Published

2021-09-09

Issue

Section

ОРГИНАЛНИ НАУЧНИ РАДОВИ